Historisk stadsvandring

Följ med på en historisk stadsvandring i centrala Halmstad. Boka en guidad tur och upplev när historien får liv genom Halmstads kunniga guider. Eller bege dig ut på egen hand och lär dig mer om Halmstads historia.

Boka en lokal guide

Boka en stadsvandring med Hallandsguiderna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Dorrit och Ben, som året runt erbjuder historiska guidningar runt om i Halmstad. Sommartid arrangerar även Hallands konstmuseum guidade stadsvandringar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. i centrala Halmstad. Du hittar planerade guidningar i vår evenemangskalender.

Stadsvandring på egen hand

Följ kartan nedan och bege dig ut på en guidad tur på egen hand.

Klicka på ikonen i kartans övre högra hörn för att öppna i Google maps. För att visa och dölja olika lager, samt för att se alla besöksmål klicka på ikonen i kartans övre vänstra hörn.

1. Fattighuset och Brandstationen

Fattighuset uppfördes i två etapper, den första år 1857 och den senare år 1879. I 22 år nyttjades lokalerna som inrättning för fattigvården med 10 rum för fattighjon, två celler för våldsamma sinnessjuka samt en arbetssal. Här vistades ”sjuka, lytta, sinnessjuka och sinnesslöa samt av polisen överlämnade förfallna busar”.

År 1903 blev byggnaden kontor för brandkåren då den nya brandstationen stod klar år 1903. Den gamla brandstationen hade en envånings bilhall i rött tegel, tre rundbågiga portar samt ett fyrkantigt fyravånings brandtorn med små fönster grupperade två och tre. I tornet torkade man slangarna.

2. Lilla torg

På Lilla torg fanns ett av Halmstads kloster. Det uppfördes på 1490-talet. Tittar du noga på torgets gatsten kan du se att man bevarat klostrets murar i rödfärgade stenar.

3. Norre Port

Norre Port är den enda återstående av Halmstads fyra stadsportar. Och en av få bevarade portar i Sverige. Porten stod färdig år 1601. Portarna byggdes utifrån fästningsarkitekten Hans Van Steenwinckels ritningar på den danske konungen Kristian IVs begäran. Syftet var att modernisera gränsfästningarna mot Sverige. Norre Port står mot Galgberget som då var en naturlig plats att attackera ifrån. Läs mer om Halmstads befästning.

Norre port

Norre port

4. Rotundan i Norre katts park

Rotundan är den enda kvarvarande äldre byggnaden i Norre katt park. Den uppfördes som serveringspaviljong år 1865. Runt Rotundan kan du fortfarande urskilja den vallgrav som fram till år 1735 omgav Halmstad.

5. Nissan

Nissan är med sin längd av 186 km en av södra Sveriges längsta åar. De södra delarna, strax innan ån mynnar ut i Laholmsbukten, har en lång tradition av goda fiskemöjligheter. Det var i Nissan och i havet utanför Halmstad som den berömda Halmstadlaxen fångades och exporterades redan på 1600-talet. Vi rekommenderar att även gå Vandring längs Nissan, då får du lära dig än mer om livet kring Nissan.

6. Kirsten Munks hus

Kirsten Munks hus har faktiskt ingenting att göra med adelsdamen Kirsten Munk, lagvigd ”bihustru” till den danska konungen Kristian IV och mor till ett dussin äkta barn med kungen. Byggherren till detta hus var borgmästaren i Halmstad, Albrekt Pedersen Mackum. Huset uppfördes strax efter stadsbranden år 1619 av importerat holländskt tegel och är det enda hus i Sverige i sitt slag från den tiden. Kanske har den iögonfallande glaserade fasaden gett näring åt fantasierna om Kirsten Munk?

Halmstad slott vid Nissan

Halmstad slott vid Nissan

7. Halmstad slott

Under början av 1600-talet då Halmstads slott byggdes hörde Halland fortfarande till Danmark. Kristian IV som härskade över det danska riket var en stor byggherre och lät anlägga flera städer, slott och befästningar runtom i sitt rike. Det var också han som gav order om att uppföra Halmstads slott. Kristian IV har i dansk arkitekturhistoria givit namn åt en byggnadsstil som kallas Kristian IV:s renässans och det är i denna tradition som Halmstads slott hör hemma. Det som idag minner om denna speciella stil är det smala höga tornet med sin huv.

Slottet som sannolikt stod färdigt 1619 består av fyra längor kring en borggård. Den södra längan torde ha byggts först och här fanns bland annat de kungligas bostad. Halmstads slott byggdes som ett lustslott för nöje och avkoppling vilket kan liknas vid tidens danska lantslott.

Det var inte länge som danska kronan kunde glädja sig åt lustslottet i Halmstad. År 1645 blev Halland svenskt och slottet blev nu de svenska kungarnas residens vid besök i staden. Ännu mer om Halmstads slott har vi samlat på en egen sida, på denna sida finns även en audioguide om Halmstad slott.

8. Wärdshuset Tre hjärtan och Stora torg

Det första länshospitalet i Halmstad inrättades år 1784 och drevs i detta hus till 1835. År 1836 förvärvades det av Anders Julius Appeltofft som här inredde ett öllager och en krog.

Skulpturen Kungamötet av Edvin Öhrström

Skulpturen Kungamötet av Edvin Öhrström

9. Kungamötet och Stora torg

På rådhustrappan står Edvin Öhrströms ”Kungamötet” från 1952 som skildrar mötet mellan Kristian IV och Gustav II Adolf i Halmstad. På vår sida om Halmstad slott kan du läsa mer om mötet mellan kungarna.

10. S:t Nikolai kyrka

Kyrkan är uppkallad efter de sjöfarandes skyddshelgon och uppfördes under 1400-talet. S:t Nikolai kyrka är, vid sidan av slottet och Norre Port, en av de få byggnader som blev kvar efter storbranden 1619. Branden förstörde kyrkans torn och tak, vilka efter skilda restaureringsingrepp genom århundradena fick sin nuvarande utformning under åren 1869-1872. Flera gravkor är från 1600- och 1700-talen men man har även påträffat 58 gravhällar, varav 15 från medeltiden. I vapenhuset finns några av dem uppställda. Glasmålningarna i kyrkan är gjorda av Halmstadgruppens medlem Erik Olson.

Inne i St Nikolai Kyrka

Inne i S:t Nikolai kyrka

11. Brooktorpsgården

Brooktorpsgården är ett av Halmstads äldsta hus, sannolikt uppfört under tidigt 1700-tal. Namnet syftar på den medeltida föregångaren till Halmstad som hette Brookthorp. Kvarteret har samma namn vilket talar för att den medeltida staden kan ha legat här.

12. Vallgatan

Att strosa runt på Vallgatan ger en god känsla av hur gatorna i Halmstad såg ut på 1500-talet. Efter storbranden 1619 ritades staden om efter holländska influenser. Här och var längs Vallgatan kan man se rester av den gamla fästningsvallen som gick runt Halmstad.

En gränd på Vallgatan

Vallgatan. Foto: Jesper Molin

13. Karl den XI:s väg

Även längs Karl den XI:s väg kan man se rester av den gamla fästningsvallen. Där Karl den XI:s väg idag går fanns tidigare den gamla vallgraven. Läs mer om Halmstads fästning.

14. Appeltoftska bryggeriet

Appeltoftska bryggeriet, numera Krönleins Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., startades 1836 och bedrev sin verksamhet i Tre hjärtan på Stora Torg. Den nya tekniken krävde större och förbättrade anläggningar. Sedan 1849 hade Appeltofftska bryggeriet använt kassermatterna i Västre Kavaljeren som lagringskällare och vid slutet av 1800-talet flyttades hela verksamheten över hit.

Mer kultur och historia

Guldkorn

Mer av Halmstad